PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  29. 10. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: videoškolenie k danej problematike

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Aj v roku 2022 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. A veru ich nebude málo. Detailný prehľad o už schválených a naopak, ešte len pripravovaných zmenách v oblasti DPH a DzP môžete získať už v predstihu, a to od renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Nielenže tu včas získate všetky potrebné informácie pre plynulý prechod do nasledujúceho účtovného obdobia, ale zároveň si vypočujete množstvo optimalizačných trikov či odpovedí na otázky k tohtoročnej praxi.


Program webinára

 1. Oblasť dane z príjmov:
  • odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník
  • pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a bežného daňovníka
  • CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto spoločnostiach u FO
  • zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus (dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre zamestnancov
  • uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022
  • stravovanie od 1.3.2021 a 1.1.2022
  • zmeny v oblasti asignančnej dane pre príjemcov od 1.9.2021
 2. Oblasť dane z pridanej hodnoty:
  • oznamovacia povinnosť účtov od 15.11.2021 a dosah na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu
  • osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň
  • osobitný spôsob zaplatenia dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil číslo účtu
  • registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1.1.2022 vrátane registrácie skupiny
  • osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na diaľku, služby podľa § 16 ZoDPH a zmeny od 1.1.2022 (§ 68a až § 68cb)
  • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 1.1.2022 u príjemcu dokladu
  • pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1.1.2022
  • dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1.1.2022 a vplyv na základ dane

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi

29. 10. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike . Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen