PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

2-dňový webinár z hotela Kaskády:
Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka
a pripravované zmeny pre rok 2022


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý,

  Ing. Soňa Ugróczy

termín

  4. - 5. 11. 2021

 • štvrtok 4. 11. 2021, 9.00 - 15.30 h
 • piatok 5. 11. 2021, 9.00 - 15.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  180,00 EUR s DPH
  (150,00 EUR bez DPH)

 • bonus: videoškolenie k danej problematike

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Účtovníci, daňovníci a majitelia firiem, pozývame vás na sledovanie online streamu z 2-dňového školenia v hoteli Kaskásdy, kde si pre vás daňoví poradcovia Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý pripravili veľký prierez daňovou praxou uplynulých dní. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na inštitút mikrodaňovníka, predaj tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, odpisy, odvody, stravovanie zamestnancov, daňový výdavok, pohľadávky a iné horúce témy, predstavíme si tiež pripravované zmeny a nové povinnosti daňovníkov pre rok 2022.


Program webinára

4. 11. 2021 (štvrtok)
Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – § 38 – predaj nehnuteľností a uplatnenie správneho režimu dane; povinnosť vrátenia DPH; predaj a kúpa bytov a odpočet DPH; prenájom po 1.1.2019
 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpnej zmluvy, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov - príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov)
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe – upozornenia na chyby z pohľadu slovenských firiem
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia

5. 11. 2021 (piatok)
Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

 • Odpisovanie majetku a porovnanie daňovník verzus mikrodaňovník
  • Pravidlá zaraďovania a odpisovania dlhodobého majetku
  • Právo a povinnosť prerušenia odpisovania
  • Metódy odpisovania
 • Porovnanie oceňovania dlhodobého majetku z daňového a účtovného hľadiska
  • Majetok vložený do firmy darom
  • Majetok odkúpený po skončení operatívneho lízingu
  • Likvidácia majetku a budovanie investície na danom mieste
  • Ostatné oceňovacie modely
 • Uplatnenie stravovania do daňových výdavkov aj so zmenami v roku 2022
  • Vlastné stravovacie zariadenie
  • Stravovacie poukážky
  • Finančný príspevok
 • Komplexný pohľad na finančný prenájom (obstaranie, používanie a vyradenie)
 • Dotácia v roku 2021 – účtovno-daňový pohľad
 • Pohľadávky – porovnanie štandardného daňovníka a mikrodaňovníka
 • Zmeny od 1. 1. 2022

Časový harmonogram

09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 prednáška
12:00 - 13:00 prestávka (obed)
13:00 - 15:30 prednáška spojená s diskusiou  2-dňový webinár z hotela Kaskády:
  Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka
  a pripravované zmeny pre rok 2022

4. - 5. 11. 2021 09:00 - 15:30 180 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike . Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen