PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe


lektor

  Ing. Valéria Jarinkovičová

 • Odborníčka na dane, najmä na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, s dlhoročnou praxou aj vo Finančnej správe SR.

termín

  24. 11. 2021

 • 9.00 - 12.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na tomto seminári (webinári) sa podrobne oboznámite s legislatívnou aj praktickou stránkou dane vyberanej zrážkou podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. Spoznáte cieľ, podstatu, okruh platiteľov a ich povinnosti voči správcovi dane, ktoré sú charakteristické pre tento spôsob zdaňovania príjmov. Ako účastník získate kompletný prehľad o jednotlivých druhoch príjmov zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou, podrobnostiach, výhodách aj nevýhodách na celý spôsob tejto formy zdaňovania príjmov.


Program webinára

 • Čo je daň vyberaná zrážkou – základná charakteristika podľa zákona o dani z príjmov
 • Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou a kto je daňovníkom tejto dane
 • Lehota na zrazenie dane, lehota na odvedenie dane vyberanej zrážkou
 • Administratívne povinnosti platiteľa dane voči správcovi dane
 • Sadzby dane vyberanej zrážkou, základ dane vyberanej zrážkou, osobitosti a výnimky
 • Platiteľ dane a konečný príjemca príjmu
 • Kedy je možné/nie je možné uplatniť na vyplatený príjem daň vyberanú zrážkou
 • Kedy na uplatní daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/rezidentov SR
 • Kedy sa uplatňuje daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/nerezidentov SR
  • Možnosti zdanenia príjmu tohto daňovníka daňou vyberanou zrážkou podľa ZDP príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Uvedenie jednotlivých druhov príjmov zdaňovaných zrážkou
 • Rozdiel medzi daňou vyberanou zrážkou a zabezpečením dane
 • Situácie, kedy je daň vyberaná zrážkou definitívne vyrovnaná u:
  • daňovníka / rezidenta SR a
  • daňovníka / nerezidenta SR
 • Situácie, kedy daň vyberanú zrážkou je možné vyrovnať aj podaním daňového priznania
 • Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 12:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe

24. 11. 2021 09:00 - 12:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen