PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022


lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

termín

  26. 11. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Týmto podujatím nadväzujeme na tradíciu pravidelných štvrťročných seminárov vedených obľúbeným lektorom - Ing. Pavlom Kukučkom, na ktorých mzdoví účtovníci a personalisti získajú aktuálne informácie o novinkách súvisiacich s ich pracovnými povinnosťami.
Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa tentokrát nestretneme na príjemnom komornom podujatí v sídle Akadémie Plus vo Zvolene, ale podujatie budete môcť naživo sledovať prostredníctvom platformy ZOOM z bezpečia Vašej kancelárie, či domova.
Tešíme sa na Vás.


Program webinára

 1. Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na:
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • prídavok na dieťa, rodičovský príspevok
 2. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
  • novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinná od 1.1.2022
   • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok
   • koho sa týka a čo sa nezmenilo
 3. Minimálna mzda v roku 2022
  • výška príplatkov od 1.1.2022
 4. Daňový bonus
  • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
  • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 5. Odmena 100 EUR za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
  • špecifické podmienky
  • zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia
 6. Novela Zákonníka práce
  • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022
   • podmienky
   • odstupné
   • odchodné
  • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
  • pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... § 252o
 7. Stravovanie zamestnancov po poslednej novele Zákonníka práce
  • gastrolístky a finančný príspevok
   • od 1.1.2022
   • zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov
 8. Dohoda o brigádnickej práci študentov ... dokedy v prípade
  • skončenia strednej školy
  • skončenia prvého stupňa VŠ
 9. Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • príspevok na rekreáciu zamestnancov
   • v končiacom sa roku 2021
   • v roku 2022
 10. Sociálne poistenie
  • od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne
   • zrušenie Grid kariet
   • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
   • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu
 11. Zdravotné poistenie
  • zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021


Právo na zmenu a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky  Webinár:
  Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022

26. 11. 2021 09:00 - 14:30 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento ONLINE seminár bude naživo vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom platformy ZOOM.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky cez chat. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen