PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

VIDEOSEMINÁR:
Daň z príjmov - príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021, zmeny v legislatíve pre rok 2022


lektor

  JUDr. Oľga Groszová

 • daňový poradca, člen SKDP

organizácia

  videoseminár

termín

  30. 11. - 1. 12. 2021

 • prístup k videosemináru je k dispozícii počas uvedených dvoch dní (štvrtok a piatok). Počas týchto dní môžete sledovať videozáznam neobmedzene vo Vami zvolenom čase - prehrávanie môžete kedykoľvek zastaviť a opakovane spustiť,
  s možnosťou robiť si poznámky podľa vlastnej potreby.

obsahové informácie

účastnícky poplatok

  48,00 EUR s DPH
  (40,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Každoročne o takomto čase sme sa pripravovali na prípravu daňového priznania k dani z príjmov za kalendárny rok, ktorý sa blížil k svojmu koncu. A vždy sme si pripomínali, že je to práca nie ľahká hlavne preto, že zákonné pravidlá dôležité pri príprave daňového priznania sa každoročne menia. Ku svojmu koncu sa blíži rok 2021 - a sme na tom horšie.

V marci 2020 aj na Slovensku začala pandémia COVID-19, ktorá zasiahla aj rok 2021. A zmien týkajúcich sa pravidiel pre prípravu daňového priznania k dani z príjmov bolo, pochopiteľne, viac. Takže naša príprava bude o to náročnejšia.

Vzhľadom na pokračujúcu zložitú situáciu súvisiacu práve s pandémiou ochorenia COVID-19 sa opäť nestretneme na tradičnom podujatí v kongresovej sále reštaurácie Centrum vo Zvolene, ale podujatie budete môcť sledovať z bezpečia Vašej kancelárie, či domova. Tešíme sa na Vás.


Program webinára

 1. Novinky v dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
  • Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
  • Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
  • Úpravy v oslobodených príjmoch
  • Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa
  • Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce
  • Náklady zamestnávateľa vzniknuté počas obdobia pandémie
  • Zmeny v odpisovaní majetku
  • Odpočet daňovej straty
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby
  • Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
 2. Informácia o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022
 3. Informácia o zmenách v zákone o dani z pridanej hodnoty  Videoseminár:
  Daň z príjmov - príprava na vypracovanie daňového priznania za rok
  2021, zmeny v legislatíve pre rok 2022

30. 11. - 1. 12. 2021 48 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento seminár bude k dispozícii zo záznamu - formou videoškolenia, ktoré bude možné sledovať počas dvoch dní prostredníctvom internetu. Prehrávanie bude možné zastaviť, vrátiť a opakovane spustiť.

Poplatok zahŕňa okrem prístupu k videozázmanu tiež pracovný materiál v elektronickej podobe, spracovaný lektorkou podujatia (materiál bude doručený spolu s prihlasovacími údajmi na emailovú adresu klienta).

Otázky je možné klásť písomnou formou vopred alebo počas sledovania videoseminára. Lektorka na ne odpovie dodatočne - odpovede budú k dispozícii prihláseným absolventom videoseminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na videoseminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen