PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021


lektor

  Ing. Ondrej Baláž

 • Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizáciách zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva.
 • V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

termín

  15. 12. 2021

 • 09:00 - 14:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na školení online s Ing. Balážom získate plnú kontrolu nad účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. V rámci teoretickej časti sa dozviete, čo je z hľadiska legislatívy predmetom odpisovania, aké metódy odpisovania môžeme pri daňových a účtovných odpisoch využiť v roku 2021, do akých odpisových skupín sa odpisovaný majetok zaraďuje alebo tiež to, prečo je dôležité vykonať porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia. V rámci praktickej časti si na viacerých príkladoch ukážeme samotný výpočet daňového aj účtovného odpisu a povieme si, ako pomocou prerušenia odpisovania znížiť náklady a optimalizovať tak výsledok hospodárenia.


Program webinára

 1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva
  • dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov
  • obstarávanie dlhodobého majetku kúpou
   • zhotovením vlastnou činnosťou
   • bezodplatné obstaranie
  • ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
  • technické zhodnotenie dlhodobého majetku
  • vyradenie dlhodobého majetku
 2. Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva
  • ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať
  • odpisové metódy účtovných odpisov
  • vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov
  • odpisový plán
 3. Daňové odpisy od 1.1.2021 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov
  • subjekty oprávnené daňovo odpisovať
  • podmienky uplatnenia daňových odpisov
  • vstupná cena
  • zmena počtu odpisových skupín,
  • metódy daňového odpisovania
  • prerušenie odpisovania
  • odpisovanie technického zhodnotenia
  • vyradenie hmotného a nehmotného majetku
 4. Diskusia a odpovede na otázky

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  v roku 2021

15. 12. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videoškolenie k danej problematike .

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike . Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videoškoleniu k danej problematike.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen