PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  11. 1. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Povinnosť vyrovnať ročný koeficient, upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, vyrovnať zmeny účelu v daňovom priznaní, opraviť základ dane či vyrovnať preplatok alebo nedoplatok. To je len zlomok povinností platiteľa DPH pri prechode do nového účtovného roka. Nemusíte sa však trápiť sami. Poradíme vám, ako to zvládnuť. Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si zrekapitulujete najdôležitejšie termíny aj postupy z praxe. Aby pre vás rok 2022 nebol prekvapením, získate taktiež komplexný pohľad na jednotlivé novely daňových zákonov. Povieme si, ako v novom roku registrovať bankové účty, ako vrátiť nadmerný odpočet, ako funguje nový osobitný spôsob úhrady dane alebo ako zvládnuť opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.


Program webinára

 1. Povinnosť vyrovnať ročný koeficient
  • Princípy práva na odpočítanie dane a väzba na faktúru (komplexne)
  • Výpočet a úprava odpočítanej dane prostredníctvom koeficientu
 2. Povinnosť vyrovnať zmenu účelu pri investičnom majetku
  • Princípy zmeny účelu pri investičnom majetku (nehnuteľnosti, hnuteľné veci)
  • Vyrovnanie zmeny účelu v daňovom priznaní cez vzorec
 3. Opakované a čiastkové dodávky a ich vyúčtovanie po uplynutí kalendárneho roka
  • Vznik daňovej povinnosti
  • Preplatky a nedoplatky na opakovaných dodávkach, ako napr. energie, plyn, nájmy – oprava základu dane komplexne
 4. Lehota na podanie daňového priznania a určenie zdaňovacieho obdobia, platba dane
 5. Zmeny v zákone o DPH
  • Oznamovanie účtov verzus ručenie za daň v roku 202
  • Osoba povinná platiť daň a prenos daňovej povinnosti bez podkladu fakturácie v roku 2022
  • Zmeny v oblasti registrácie a zrušenia registrácie
  • Základ dane a zavedenie záloh na obaly (pet fľaše...)
  • Oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky po novele ZoDPH od 1.1.2022
  • Osobitné úpravy zdanenia vrátane zmien od 1.1.2022
 6. Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely
  daňových zákonov od 1. 1. 2022

11. 1. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen