PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021


lektor

  Ing. Mária Horváthová

 • Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

termín

  13. 1. 2022

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu účtovnej závierky za rok 2021. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov.


Program webinára

 1. Účtovníctvo v priebehu roka 2021
  • účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Správne účtovanie položiek vlastného imania
 2. Kroky pred zostavením účtovnej závierky
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov.
  • Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
   • ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základ dane z príjmov,
   • opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov,
   • nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou a rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy,
   • kurzové rozdiely,
   • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky
 3. Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve
  • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
  • Poznámky – dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky
 4. Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
 5. Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021

13. 1. 2022 9:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen