PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  18. 1. 2022

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

ďalšie informácie


Popis webinára

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie, zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky, preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme, ako uplatniť novú formu daňovej úľavy. V závere webinára na vás čakajú bližšie informácie k benefitom pre „spoľahlivých“ daňovníkov a k podaniu daňového priznania za rok 2021 (lehoty, zmeny v tlačive pre právnické osoby a pod.).


Program webinára

 • Stravovanie od A po Z s novelou od 1. 1. 2022
 • V. O. S. a komanditné spoločnosti vo vzťahu k členom a komplementárom od 1. 1. 2022
 • Zdaňovanie dividend u fyzickej osoby zo zmluvného štátu, nespolupracujúceho štátu a nárok na podiel z CFC spoločnosti
 • Benefity zamestnávateľa voči zamestnancom komplexne v roku 2022 s doplnenými zmenami
 • Vymedzenie mikrodaňovníka pre posúdenie uplatnenia daňových výhod mikrodaňovníka ako odpisovanie hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky a uplatnenie daňovej straty
 • Daňový bonus v roku 2022 voči zamestnancom
 • Darovanie 2 % asignačnej dane (na čo si dať pozor)
 • Investovanie do majetku v prílohe č. 3 a možnosť daňovej úľavy od 1. 1. 2022 (nová forma daňovej úľavy pre daňovníkov)
 • Odpisovanie hmotného majetku v roku 2022 (porovnanie daňovník verzus mikrodaňovník)
 • Zavedenie indexu spoľahlivosti po novele od 1. 1. 2022
 • Diskvalifikácia štatutára od 1. 1. 2022
 • Princípy podania daňového priznania v roku 2022 za rok 2021 (lehoty, zdaňovacie obdobie, zmeny v tlačive DPPO)
 • Preddavky na daň z príjmov v roku 2022
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

18. 1. 2022 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen