PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti)


lektor

  Júlia Pšenková

 • Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

termín

  20. 1. 2022

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na webinári s Júliou Pšenkovou nahliadneme na 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022 – zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zmeny v zdravotnom poistení a zmeny v dani zo závislej činnosti. Okrem toho, že si zrekapitulujete všetko dôležité, zorientujete sa tiež v nových vymeriavacích veličinách a do praxe si odnesiete správne postupy pre rok 2022. Oboznámiť sa budete môcť so zrušením tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných, zrušením pandemického nemocenského, zmenami pre tehotenské a materské, zmenami v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam, aj s nezdaniteľnými časťami a daňovými bonusmi v roku 2022. Webinár vám zároveň poskytne všetky potrebné informácie k správnemu uplatneniu daňového bonusu na deti.


Program webinára

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov – závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2022
  • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 2. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
  • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
  • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
  • zrušenie pandemického nemocenského a ďalšie zmeny pri pandemických dávkach
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2022
  • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška s diskusiou  Webinár:
  3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022
  (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti)

20. 1. 2022 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen