PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2022


lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

termín

  2. 2. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Tak, ako je už mnohoročnou tradíciou, aj tentokrát v úvode roka prinášame mzdovým účtovníkom a personalistom aktuálne informácie súvisiace s ich povinnosťami prostredníctvom seminára vedeného Ing. Pavlom Kukučkom.
Vzhľadom na pokračujúcu zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa opäť nestretneme na príjemnom komornom podujatí v sídle Akadémie Plus vo Zvolene, ale podujatie budete môcť naživo sledovať prostredníctvom platformy ZOOM z bezpečia Vašej kancelárie, či domova.
Tešíme sa na Vás.


Program webinára

I. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

 1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
  • pred a po jeho vykonaní
  • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
  • kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
  • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov
 2. Daňové tlačivá - zmeny
  • Vyhlásenie ...
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2021
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 3. Nezdaniteľné časti základu dane na:
  • daňovníka, manžela/manželku
  • príspevky do III. piliera
 4. „Milionárska daň“, nerovná daň
 5. Daňový bonus
  • na vyživované dieťa – možné problémy pri dotáciach na „obedy zadarmo“
  • na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 6. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % (dobrovoľnícka činnosť)


II. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2022

 1. Mzdové veličiny platné pre rok 2022
 2. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2021
 3. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane na rok 2022
  • daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2022 – mesačný, ročný
  • príjmy oslobodené od dane
   • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur
  • príspevok na rekreáciu
  • príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 4. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2022
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
  • vek odchodu do dôchodku, minimálny dôchodok
  • tehotenské, tehotenské štipendium, materské
  • zrušenie odvodovej úľayy pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného od 1. 1. 2022
  • zrušenie pandemickej nemocenskej
  • úrazový príplatok pre COVID-19
 5. Zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení k 1. 1. 2022
  • zmena v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní
 6. Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.202
  • nárok na dovolenku v roku 2021
   • dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa
  • stravovanie zamestnancov od 1.1.2022
   • gastrolístky a finančný príspevok
   • zjednotenie zdaňovania príspevku na stravovanie
  • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022
   • odstupné
   • odchodné
  • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1. 1. 2022
 7. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
  • novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
  • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok a dopad na výšku zrážky
 8. Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021


Právo na zmenu a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky  Webinár:
  Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2021
  a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2022

2. 2. 2022 09:00 - 14:30 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento ONLINE seminár bude naživo vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom platformy ZOOM.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky cez chat. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen