PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novely daňových zákonov účinné od 1. 1. 2022 v kocke


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  4. 2. 2022

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Celodenný online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás dopodrobna oboznámi s novelami daňových zákonov účinnými k 1. 1. 2022. Vyplývajúc z novely zákona o dani z príjmov vám priblížime uplatňovanie strát, benefity a stravovanie zamestnancov, index daňovej spoľahlivosti či systém kurzarbeit a dotácie. Z novely zákona o DPH rozoberieme novinku v podobe oznamovania bankových účtov, ručenie za daň, zmeny v registrácii a pokračovanie v podnikaní po zomretom. Do tretice z pohľadu aplikačnej praxe nahliadneme aj na daňový poriadok. V rámci neho hlbšie nahliadneme na nové registračné pravidlá, oznamovacie povinnosti, vplyv na daňovníka v prípade nedostavenia sa na výzvu či diskvalifikáciu štatutára na tri roky (zákaz vykonávania činnosti vo firme).


Program webinára

Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 • kontrolovaná zahraničná osoba a vplyv na zdanenie
 • uplatňovanie strát
 • benefity zamestnancov a daňové dosahy
 • stravovanie zamestnancov od 1. 1. 2022
 • podávanie prehľadu a predĺženie lehoty na podanie bez sankcie
 • index daňovej spoľahlivosti a benefity z toho plynúce z pohľadu dane z príjmov
 • platenie preddavkov v roku 2022 a lehota na podanie daňového priznania
 • darovanie podielu dane a zmeny vo vyhlásení
 • kurzarbeit a dotácie z daňového hľadiska
 • uplatnenie sadzby dane z príjmov pre FO a PO pri podaní DP za rok 2021
 • základné informácie k nezdaniteľným častiam a informáciám pre rok 2022

Novela zákona o DPH:

 • oznamovanie účtov platiteľov, pravidlá a riziká
 • ručenie za daň v prípade rizikových osôb
 • OSS systém a zmeny od 1. 1. 2022 (predaj tovaru na diaľku v EÚ)
 • zmeny v oblasti registrácie za platiteľa DPH, zrušenie registrácie a pokračovanie v podnikaní po zomretom
 • základ dane a zmeny z dôvodu zavedenia zálohovania vybraných obalov

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok):

 • index daňovej spoľahlivosti
 • registračné pravidlá a oznamovacie povinnosti od 1. 1. 2022
 • dokazovanie, nedostavenie sa na výzvu
 • diskvalifikácia štatutára na tri roky (zákaz vykonávania činnosti vo firme)

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novely daňových zákonov účinné od 1. 1. 2022 v kocke

4. 2. 2022 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen