PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Odpisovanie majetku v daňovom priznaní a pohľad na rok 2022 (porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka)


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  11. 2. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na tomto webinári získate všetky nevyhnutné znalosti o odpisovaní majetku, a to jednak pre účely vyplňovania daňového priznania za rok 2021, ako aj pre samotné odpisovanie majetku mikrodaňovníkom a bežným daňovníkom v roku 2022.


Program webinára

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

 • účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
 • predčasné odkúpenie predmetu lízingu
 • postúpenie lízingu a problémy v praxi
 • odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
 • spätný lízing a DPH
 • lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou)

Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu

 • prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
 • vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
 • úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
 • prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť)

Zaraďovanie majetku

 • deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia
 • definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku

Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

Odpisovanie hmotného majetku – porovnanie mikrodaňovník verzus daňovník

 • účtovné hľadisko
 • daňové hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
 • mikrodaňovník a pohľad na odpisovanie hmotného majetku

Zaraďovanie budov do odpisových skupín

Technické zhodnotenie

 • definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
 • technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko)
 • technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
 • ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu

Odpisovanie inventúrnych prebytkov

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode

 • pohľad dane z príjmov
 • pohľad dane z pridanej hodnoty

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle

Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)

Predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie)

 • závislé osoby od 1.1.2017
 • úprava základu dane
 • právo zníženia základu dane u závislej osoby

Limitovanie odpisov pri prenájme hmotného majetku – rozdiel medzi daňovníkom a mikrodaňovníkom

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Odpisovanie majetku v daňovom priznaní a pohľad na rok 2022
  (porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka)

11. 2. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen