PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  10. 3. 2022

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Preberané budú postupy daňovníka v roku 2022 súvisiace s ich registráciou, prevodom nehnuteľností, prenosom daňovej povinnosti, dodaním alebo prijatím tovaru v rámci zahraničia, využitím osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS) či nahlasovaním bankových účtov. V nadväznosti na problematiku ručenia za daň si tiež priblížime riziká v prípade, že platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu a možnosti rozdelenia platby.


Program webinára

 • Dodanie tovaru v rámci EÚ, posúdenie podmienok predaja tovaru na diaľku (zásielkový predaj) a intrakomunitárnej dodávky do EÚ; využitie osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS)
 • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu; riziká spojené s pohybom tovaru, ak tovar nekončí v tuzemsku, ak ide o nepohyblivú dodávku a ďalšie posúdenia v praxi
 • Riziko ručenia za daň, ak platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu; možnosť rozdelenia platby.
 • Fakturačné princípy (elektronická faktúra verzus listinná) a povinnosti platiteľa a zdaniteľnej osoby
 • Vybrané témy z praxe:
  • prevod nehnuteľností, režim DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • posúdenia práva na odpočítanie dane vo väzbe na nadobudnutie investičného majetku
  • prijatie služby zo zahraničia, prenos daňovej povinnosti, neregistrovanie zdaniteľnej osoby a vplyv na daňovú povinnosť, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
  • stavebné činnosti a predaj špecifického tovaru s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku
  • predaj tovaru zahraničnou osobou na území SR a prenos daňovej povinnosti na zdaniteľnú osobu, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe

10. 3. 2022 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen