PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022
- elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov


lektor

  PhDr. Veronika Nováková PhD.

termín

  17. 3. 2022

 • 09:00 - 13:30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry. Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou si z praktickej stránky prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie.

Zoznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi pravidlami a trendmi, získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo dokedy tam budú a tiež to, ako s nimi manipulovať.

Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických/elektronických záznamov aj kombinovaného spisu, ďalej pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

Na tomto webinári sa navyše oboznámite so zásadami a možnosťami e-Governmentu, taktiež s najčastejšími chybami správcov registratúry aj preberacím konaním cez elektronický archív MV SR.


Program webinára

Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021)

Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi

 • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
 • e-Government a správa záznamov
  • zásady, možnosti, prax
  • agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
 • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
 • ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
 • vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy
 • odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR
 • diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022
  - elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

17. 3. 2022 09:00 - 13:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen