PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
GDPR v „samospráve“ - príprava na plánované kontroly v roku 2022


lektor

  JUDr. Marcela Macová, PhD.

  • Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“.

termín

  31. 3. 2022

  • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil plán kontrol na rok 2022. Na mušku si úrad v tomto roku zoberie spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy. Na webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si z pohľadu ochrany osobných údajov zosumarizujete všetky povinnosti subjektov samosprávy, overíte si, či tieto pravidlá spĺňate a zároveň sa dozviete, aké sankcie boli doposiaľ udelené a ako takáto kontrola prebieha v praxi. Po absolvovaní webinára tak jednoduchšie odhalíte vaše možné nedostatky – či už pri dodržiavaní zásad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, dodržiavaní podmienok vyjadrenia súhlasu, právach dotknutej osoby, bezpečnosti osobných údajov a ďalších.

Priestor bude vyhradený aj na konzultáciu vašich individuálnych otázok a problémov. Aby sa na vaše dotazy mohla lektorka pripraviť, môžete nám ich poslať vopred - stačí ich uviesť v prihlasovacom formulári v časti "Vaše otázky a požiadavky" (rozsiahlejšie otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu golian@akademiaplus.sk).


Program webinára

  • Pramene práva, a to s dôrazom na samosprávu,
  • Najpálčivejšie problémy samosprávy z pohľadu GDPR,
  • Rozoberieme si sankcie, ktoré boli udelené subjektom z prostredia samosprávy,
  • Prejdeme si povinnosti z pohľadu GDPR, tzn. všetko to, čo je v zameraní kontroly, jednotlivé body si prejdeme krok za krokom,
  • Povieme si, ako postupovať pri kontrole úradu, na čo si dať pozor a čoho sa vyvarovať,
  • Zodpovieme na všetky vaše otázky.
  • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  GDPR v „samospráve“ - príprava na plánované kontroly v roku 2022

31. 3. 2022 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webinár u

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen