PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR


lektor

  JUDr. Marcela Macová, PhD.

  • Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“.

termín

  26. 4. 2022

  • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Úrad na ochranu osobných údajov doposiaľ uložil nemalé sankcie za porušenie ochrany osobných údajov. Na 2-hodinovom webinári vám JUDr. Marcelova Macová, PhD., priblíži, ako taká kontrola v praxi prebieha, na čo si ako kontrolovaná osoba musíte dať pozor, aké sú vaše práva a povinnosti, aké opravné prostriedky máte k dispozícii a podobne. Lektorka zároveň detailnejšie predstaví a rozoberie cca 20 sankcií, ktoré úrad uložil. Objasní vám ich dôvody a poradí vám, čomu sa vyvarovať, aby ste sa do budúcnosti vyhli pochybeniam.


Program webinára

  • Všetko, čo musíte poznať o kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Prehľad, koľko kontrol úrad vykonal a či skončili protokolom alebo záznamom
  • Aké najčastejšie porušenia úrad zistil
  • Koľko pokút úrad uložil
  • V akej výške úrad pokuty uložil a aká bola najvyššia
  • Príklady cca 20 sankcií
  • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov

26. 4. 2022 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen