PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022


lektor

  Monika Šašalová

 • V colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

termín

  28. 4. 2022

 • 9.00 - 13.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Monikou Šašalovou vás informuje o novinkách v INTRASTAT-SK a poradí vám, ako po novom zjednodušene vykazovať dovoz a vývoz v štatistických zisťovaniach v rámci EÚ. Dozviete sa, ako sa zmenila definícia spravodajskej jednotky, tiež štatistické prahy pre vykazovanie hlásení a ako si určiť spravodajskú povinnosť. Webinár vám zároveň napomôže pochopiť, podľa akých pravidiel sa určuje IČ DPH partnera a pôvod tovaru v štatistických hláseniach INTRASTAT. Na príkladoch si vysvetlíme, ktoré obchodné operácie prináležia jednotlivým kódom druhu obchodu v štatistických hláseniach a ako ich správne aplikovať.


Program webinára

 1. Úvod
  • účel štatistiky
  • základné pojmy a právna legislatíva
 2. Zmeny v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022
  • zmena terminológie
  • zmena definície spravodajskej jednotky
  • zmena štatistických prahov
  • zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v štatistických zisťovaniach INTRASTAT
 3. Zmeny v štatistických hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ v roku 2022
  • pôvod tovaru v hláseniach o vývoze, aké pravidlá použiť a ako ho správne určiť
  • IČ DPH partnera v hláseniach o vývoze, ako ho správne určiť v praktických príkladoch
 4. Zmeny v štatistických hláseniach o dovoze a vývoze tovaru v rámci EÚ v roku 2022
  • zmeny kódovania druh obchodu v štatistických hláseniach v praktických príkladoch na jednotlivých obchodných operáciách
  • zmeny pri posudzovaní hodnoty vstupného materiálu pri spracovateľských operáciách
 5. Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022

28. 4. 2022 09:00 - 13:30 84 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen