PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov
- dobropisy, ťarchopisy v praxi


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
 • odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  6. 5. 2022

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ako správne aplikovať postup pri oprave základu dane a dane podľa zákona o DPH na strane dodávateľa a odberateľa? V ktorom zdaňovacom období uvádzať údaje z opravných faktúr? Aké sú pravidlá pre vyhotovenie opravných dokladov (dobropisy, ťarchopisy)? Kde sa takéto doklady vykazujú v tlačivách? Čo v prípade oneskorených opravných dokladov? Zorientujte sa v týchto náročných pravidlách na našom odbornom webinari.


Program webinára

 • Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku a v zahraničí
 • Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
 • Oprava základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH (dobropisy, ťarchopisy, skonta, zľavy, reklamácie, rabaty, nepriame zľavy), opravy chybne vystavených dokladov – storno dokladu
 • Uvádzanie údajov z opravných faktúr v dodatočnom daňovom priznaní DPH a kedy v riadnom?
 • Kedy nevzniká povinnosť opraviť základ dane?
 • Pravidlá pre vyhotovenie opravného dokladu pri oprave základu dane podľa § 25 a jeho náležitosti
 • Oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa (stavebné práce, poľnohospodárske plodiny, vybrané komodity zo železa)
 • Oprava odpočítanej dane na strane odberateľa (§ 53 zákona o DPH), ktorá súvisí s opravou základu dane u dodávateľa
 • Vykazovanie opravy základu dane a dane z pohľadu dodávateľa a odberateľa v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze, súhrnnom výkaze
 • Ako vykazovať oneskorene prijatý dobropis za minulé zdaňovacie obdobia
 • Vyúčtovacie faktúry a ich vykazovanie DPH, daň z príjmov
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška s diskusiou  Webinár:
  Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov
  - dobropisy, ťarchopisy v praxi

6. 5. 2022 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen