PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Dohody komplexne v roku 2022


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

 • Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

termín

  11. 5. 2022

 • 9:00 - 12:30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou vás komplexne prevedie zamestnávaním „na dohodu“ v roku 2022. S ohľadom na posledné legislatívne zmeny sa do detailu oboznámite s jednotlivými druhmi dohôd a ich špecifikami. Rozobraté budú dohody pre mladistvých, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody počas prázdnin po skončení školy, dohody dôchodcov aj pripravované novinky v dohodách na sezónne práce. Po skončení webinára tak pre vás nebude žiaden problém uzatvoriť alebo ukončiť zmluvný vzťah na dohodu, nastaviť pracovný čas a odmeňovanie, splatiť daň a poistné, vykonať zrážky zo mzdy či vyrovnať nemocenské dávky.


Program webinára

 1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
  • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
  • Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
  • Dohody na sezónne práce – pripravované novinky
 2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára
  • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
  • Evidencia
  • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
 3. Daň a poistné z dohôd
  • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
  • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
  • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
  • Dohody na sezónne práce, odvodová úľava – pripravované novinky
  • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
  • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
  • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
  • Vykazovanie dohôd v ZP
 4. Nemocenské dávky, ELDP
  • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
  • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
  • list dôchodkového poistenia pre dohodárov
 5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody
 6. Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 12:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Dohody komplexne v roku 2022

11. 5. 2022 09:00 - 12:30 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen