PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022


lektor

  Ing. Ondrej Baláž

 • Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizáciách zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva.
 • V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

termín

  13. 5. 2022

 • 09:00 - 14:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

V nadväznosti na legislatívne zmeny v odpisoch platné pre rok 2022 pre vás pripravujeme s Ing. Balážom webinár, vďaka ktorému budete mať plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. Okrem cenných informácií k oceňovaniu majetku, odpisovému plánu, technickému zhodnoteniu dlhodobého majetku alebo jeho úplnému vyradeniu, získate taktiež prehľad o sankciách doplnený o praktické odporúčania, ako sa im vyhnúť. V závere dňa tak budete vedieť bez akýchkoľvek problémov vypočítať účtovné a daňové odpisy.


Program webinára

 1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva
  • dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov
  • obstarávanie dlhodobého majetku kúpou
   • zhotovením vlastnou činnosťou
   • bezodplatné obstaranie
  • ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
  • technické zhodnotenie dlhodobého majetku
  • vyradenie dlhodobého majetku
 2. Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva
  • ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať
  • odpisové metódy účtovných odpisov
  • vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov
  • odpisový plán
 3. Daňové odpisy od 1.1.2021 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov
  • subjekty oprávnené daňovo odpisovať
  • podmienky uplatnenia daňových odpisov
  • vstupná cena
  • zmena počtu odpisových skupín,
  • metódy daňového odpisovania
  • prerušenie odpisovania
  • odpisovanie technického zhodnotenia
  • vyradenie hmotného a nehmotného majetku
 4. Diskusia a odpovede na otázky

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  v roku 2022

13. 5. 2022 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videoškolenie k danej problematike .

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike . Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videoškoleniu k danej problematike.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen