PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí
(licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  24. 5. 2022

 • 9:00 - 11:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás do detailu oboznámi s pravidlami zrážkovej dane z príjmov pri podnikaní v tuzemsku a v zahraničí. S pomocou viacerých príkladov z praxe spoznáte potrebné informácie k realizácii tohto osobitného spôsobu vyberania dane, a to vrátane sadzieb dane, licenčných poplatkov, autorských odmien, úrokov, nájmu, uplatňovania preddavkov a pod.


Program webinára

 • Čo je zrážková daň, aké sadzby dane poznáme? Má vplyv na sadzbu dane aj výška príjmu?
 • Môže si zrážkovú daň uplatniť daňovník ako preddavok na daň z príjmov v daňovom priznaní?
 • Kedy sa zrážková daň odvádza a kto je za ňu zodpovedný (aké povinnosti má zodpovedná osoba)?
 • Zrážková daň v tuzemsku a ukážka príkladu zrážkovej dane z autorských odmien umelcov a licenčných poplatkov
 • Zrážková daň v tuzemsku pri úhradách do zahraničia, kedy má daňovník povinnosť odviesť daň a čo všetko musí testovať pre účely zrážkovej dane
 • Oznámenie o zrážkovej dani zrazenej zahraničnej osobe
 • Aký má vplyv na zrážkovú daň skutočnosť ,že ide o daňovníka zo zmluvného štátu alebo daňovníka z nespolupracujúceho štátusadzby stravného, ich výpočet a nárok na strane zamestnanca
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí
  (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)

24. 5. 2022 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen