PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

2 - dňový webinár:
Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov


lektor

  Ing. Martin Mikláš

 • Odborník pre oblasť daní a účtovníctva.
 • Počas štúdia v odbore obor Ekonomika a manažment podniku sa zaoberal najmä oblasťami daní, účtovníctva a finančníctva.
 • Je držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl.
 • Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou.
 • Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.

termín

  26. - 27. 5. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  168,00 EUR s DPH
  (140,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ak ste začínajúcim účtovníkom, prípadne si potrebujete s odborníkom prejsť novelizované pravidlá pre vedenie podvojného účtovníctva, ste na správnom mieste. 2-dňový webinár s Ing. Martinom Miklášom je zostavený tak, aby ste si krok po kroku prešli každodenné aj sezónne činnosti z praxe. Počas 1. dňa sa oboznámite s právnou úpravou, účtovými triedami, účtovnými prípadmi aj s účtovnými záznamami. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami. Na praktickom príklade si navyše vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. V 2. deň získate dokonalý pohľad na náklady, výnosy, uzávierkové účty a podsúvahové účty. Potrebné zručnosti si osvojíte tiež k analytickej evidencii, oceňovaniu majetku a záväzkov, inventarizácii a inventúre či k zostaveniu účtovnej závierky. Na súhrnnom súvislom príklade si v druhý deň vyskúšate vedenie podvojného účtovníctva – predkontáciu.


Program webinára

1. deň (26. 5. 2022)

 • Úvod do podvojného účtovníctva - vývoj, definícia účtovníctva, predmet účtovníctva
 • Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva
 • Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
 • Spôsoby vedenia účtovníctva, vecný obsah účtovníctva a účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva
 • Zásady a princípy podvojného účtovníctva
 • Definícia pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín
 • Účtovný záznam, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova pre podnikateľov
 • Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko
 • Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok
 • Účtová trieda 1 - Zásoby
 • Účtová trieda 2 - Finančné účty
 • Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Súvislý príklad účtovania účt. triedy 0 – 4

2. deň (27. 5. 2022)

 • Otváranie účtovných kníh
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Účtová trieda 5 - Náklady
 • Účtová trieda 6 - Výnosy
 • Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z postupov účtovania
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska
 • Inventarizácia a inventúra
 • Účtovná závierka
 • Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky
 • Sankcie z daňového a účtovného hľadiska
 • Súhrnný súvislý príklad vedenia podvojného účtovníctva – predkontácia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  2 - dňový webinár:
  Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

26. - 27. 5. 2022 09:00 - 14:30 144 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen