PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022 (príklady z praxe)


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

 • Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

termín

  3. 6. 2022

 • 9:00 - 15:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

RNDr. Janka Motyčková vám na tomto webinári priblíži, aké pravidlá stanovuje Zákonník práce pre pracovný čas, nadčasy, príplatky a dovolenky v roku 2022. Dozviete sa, ako správne nastaviť pracovný čas, jeho evidenciu alebo tiež home office, prestávky, nadčasy aj pracovnú pohotovosť. Z pohľadu podnikateľskej aj verejnej sféry vás webinár zorientuje taktiež v mzdových príplatkoch a rovnako tak v aktuálnych pravidlách pre dovolenky, starostlivosť o dieťa, OČR, PN, materskú či rodičovskú dovolenku. Ďalšou z tém, v ktorej vám lektorka poradí, sú prekážky v práci. Povieme si, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy.


Program webinára

Pracovný čas

 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas mimoriadnej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
 • Informácia o pracovných podmienkach – pripravované od 1. 8. 2022
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
 • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Pracovný čas pri domáckej práci a home office

Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady

 • Za prácu v sobotu, v nedeľu – v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
 • Za prácu v noci
 • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
 • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno
 • Príplatky pri domáckej práci od 1. 3. 2021

Prekážky v práci

 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

Dovolenka

 • Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022
  (príklady z praxe)

3. 6. 2022 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen