PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novela Zákonníka práce (účinná od 1. 11. 2022)


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  24. 10. 2022

 • 9:00 - 15:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Novela Zákonníka práce zavádza od 1. 11. 2022 transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Do platnosti vstúpia i smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Aký dosah má nová právna úprava na chod mzdových a personálnych oddelení? Najdôležitejšie zmeny vám predstaví RNDr. Jana Motyčková. Spoznáte novinky v pracovnom pomere, v dohodách, v otcovskej dovolenke, v pracovnom čase, v informačnej povinnosti, v zrážke stravného, ako aj v ďalších významných oblastiach.


Program webinára

Zmeny v Zákonníku práce

 • Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
 • Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
 • Otcovská dovolenka
 • Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR

Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
 • Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase, prechodné ustanovenia
 • Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb

Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

 • Zmeny v materskom otcov
 • Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP

Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novela Zákonníka práce (účinná od 1. 11. 2022)

24. 10. 2022 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen