PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  13. 1. 2022

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (90,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne. V prípade individuálnych otázok je pre vás pripravený priestor na diskusiu. Neváhajte preto a príďte sa odborne poradiť na náš webinár.


Program webinára

Daňové priznanie a účtovná závierka

 • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
 • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
 • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
 • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
 • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania a zmeny v daňovom priznaní pre rok 2022
 • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania

 • Účtovné a zdaňovacie obdobie
 • Vyplatenie likvidačného zostatku

Elektronické zasielanie DP

Uzavretie účtovného a daňového roka 2022 na praktických príkladoch

 • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
 • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
 • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
 • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
 • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
 • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
 • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
 • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
 • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
 • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní

Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)

Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky

Asignačná daň pre neziskový sektor

Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022

13. 1. 2023 09:00 - 15:00 108 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen