PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022


lektor

  Ing. Mária Horváthová

 • Hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministrstva financií SR
 • Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

termín

  19. 1. 2023

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu účtovnej závierky za rok 2022. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov.


Program webinára

 • Aktuálne zmeny zákonov a ich vplyv na účtovníctvo v roku 2022
 • Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov, normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob
 • Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania. Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov
 • Veľkostné skupiny účtovných jednotiek a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky
 • Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022

19. 1. 2023 9:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen