PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1. 1. 2023


lektor

  JUDr. Ing. Peter Schmidt

 • Je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

termín

  23. 1. 2023

 • 9:00 - 13:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Prinášame vám 4-hodinový rešerš najdôležitejšieho, čo si pre nás Ministerstvo financií SR pripravilo v oblasti dane z príjmov a DPH k 1. 1. 2023. Čaká vás detailný prierez zmenami v oblasti transferového oceňovania, zmenami v daňovom bonuse, zmenami v definícii nevymožiteľnej pohľadávky. Hovoriť budeme o novom odpise pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii, o oslobodení nepeňažných plnení u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rovnako o sprísnení podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Do pozornosti si taktiež dáme zmeny v oblasti dane z príjmov a DPH od 1. 1. 2024, ako je „nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov“. Nielen o týchto, ale aj o ostatných novinkách v Daňovom poriadku, v zákone o účtovníctve, v miestnych daniach a v spotrebných daniach budeme diskutovať s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Zorientuje vás v predmetnej legislatíve a zodpovie vám otázky týkajúce sa aplikačnej praxe.


Program webinára

 • Zmeny s účinnosťou od 1. 1. 2023:
  • Zmeny v oblasti transferového oceňovania
  • Nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii
  • Zmeny v daňovom bonuse
  • Zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky
  • Sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach
 • Zmeny v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2023
  • Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov
  • Nové povinnosti v oblasti DPH pre poskytovateľov platobných služieb pri predaji tovarov a služieb konečným spotrebiteľom cez e-shopy
 • Ostatné chystané zmeny:
  • v Daňovom poriadku
  • v zákone o účtovníctve
  • v miestnych daniach
  • v spotrebných daniach
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 13:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1. 1. 2023

23. 1. 2023 09:00 - 13:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen