PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Schválené zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  24. 1. 2023

 • 9:00 - 14:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Celodenný webinár s RNDr. Janou Motyčkovou vám prinesie komplexný pohľad na novinky aj chod mzdových učtární od 1. 1. 2023. Podrobne sa oboznámite so zmenami v sociálnom poistení, zdravotnom poistení a taktiež v daňovom bonuse. Povieme si, k akým zmenám dochádza v oznamovacích povinnostiach v Sociálnej poisťovni i to, aké nové – atraktívne možnosti môže využiť zamestnávateľ pri zamestnávaní na sezónne práce alebo pri zamestnávaní študentov a dôchodcov. V súvislosti s dohodami si predstavíme novú odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov. Zo mzdovej problematiky si dáme do pozornosti parametre na rok 2023. Chýbať nebude stále rozoberaná téma stravovania zamestnancov a takisto sa dozviete, kto a za akých podmienok má nárok na príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. A čo dôchodky? Je výhodnejšie odísť v roku 2022 alebo 2023? Toto a mnoho ďalších dôležitých informácií, ktoré vám uľahčia každodennú prax, vás v novom roku pozývame vypočuť si na webinári. Ten bude viesť renomovaná odborníčka na mzdovú oblasť na Slovensku.


Program webinára

 1. Mzdové parametre v r. 2023
  • Minimálna mzda, sadzby príplatkov
  • Daňové parametre
  • SP, ZP a iné parametre
 2. Dohody na sezónne práce
  • Typy činností na dohody na sezónne práce
  • Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
  • Zdanenie, zdravotné poistenie
  • Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
  • ELDP, započítanie pre dávky zo SP
 3. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
  • Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
  • Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
  • Termíny
  • Zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023
  • Vykazovanie dohôd s OOP do SP
  • ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky
 4. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
  • Zmeny v dohodách s nepravidelným príjmom
  • Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné
  • Nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
  • Ďalšie zmeny
 5. Zmeny v Zákonníku práce
  • Elektronická forma stravovacích poukážok
  • Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
  • Ďalšie zmeny
 6. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1. 1. 2023
  • Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP
  • Nové sadzby a podmienky v r. 2023
 7. Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť)
 8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)
 9. Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
 10. Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?
 11. Diskusia

(program bude doplnený podľa prijatej legislatívy)Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Schválené zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023

24. 1. 2023 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen