PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť?


lektor

  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

 • Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

termín

  26. 1. 2023

 • 9:00 - 12:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je vhodný pre členov inventarizačných komisií a vedúcich zamestnancov, a to menovite ekonómovia, rozpočtári, majetkári, hospodári v obciach, organizáciách, štátnej správe, rozpočtových a príspevkových organizáciách obce a štátu, v školách a kultúrnych zariadeniach), vecne zodpovední zamestnanci materských, základných a stredných škôl, školské strediská, štatutári a kontrolóri, zástupcovia riaditeľov, vedúce školských jedální, obchodné spoločnosti, právnické osoby mimo verejnej správy

V zmysle zákona o účtovníctve sa inventarizácia povinne vykoná v zákonnom termíne – do konca januára 2023.


Program webinára

Účastníci webinára získajú bližšie informácie o:

 • určení zákonného maximálneho dátumu spracovania inventarizácie,
 • uvádzaní stavu majetku, ktorý je inventarizovaný v januári 2023,
 • potrebe interného aktu/príkazu k inventarizácii majetku a záväzkov,
 • súčastiach inventarizácie, odporúčanej dokumentácii a o vykonaní základnej finančnej kontroly pri inventarizačných rozdieloch,
 • povinnostiach členov inventarizačnej komisie a predsedoch komisií,
 • účtovaní inventarizačných rozdielov (manká, prebytky, škody alebo schodky),
 • zostavení inventarizačných zápisov a zápisníc, ako aj o
 • potrebe vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti a jej správnych frekvenciách.

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov
  za rok 2022 – na čo nezabudnúť?

26. 1. 2023 09:00 - 12:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen