PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  9. 2. 2023

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (90,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.


Program webinára

Registračné pravidlá od 1.1.2023 pre zdaniteľnú osobu

 • pokrm obrat a povinná registrácia
 • zákonná registrácia
 • nadobúdanie tovaru z EÚ a registrácia
 • služby v rámci EÚ a registrácia
 • registrácia do systému OSS pri predaji tovaru na diaľku v EÚ a digitálnych služieb
 • nesplnenie si povinnosti a dosahy pre zdaniteľnú osobu aj vo väzbe osoby povinnej platiť daň podľa paragrafu 69 ZoDPH
 • zrušenie registrácie platiteľa DPH

Právo odpočítať daň pre platiteľa od 1.1.2023

 • splnenie podmienok práva na odpočítanie dane
 • faktúra ako podklad odpočítania dane v tuzemsku. Je možné odpočítať daň z faktúry, ak nebola vyhotovená faktúra na prijatú platbu? Obsah faktúry a právo na odpočítanie dane.
 • Kedy môže dôjsť k odpočítaniu dane pri registrácii?
 • Odpočítaná daň a nezaplatený záväzok po 1.1. 2023. Povinnosť vrátiť daň a uvádzanie do výkazov. Kedy uplynutím času a kedy na základe dokladu od veriteľa?

Sadzby DPH od 1.1.2023

 • znížená sadzba dane na stavby spojené s nájomným bývaním
 • znížená sadzba na stravovacie a reštauračné služby
 • znížená sadzba dane na športoviská, lanovky a vleky
 • znížená sadzba na sociálne podniky

Oprava základu dane od 1.1.2023

 • čo je oprava základu dane u dodávateľa a odberateľa
 • krádež tovaru od 1.1.2023
 • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky, zmena definície. Považujú sa pohľadávky v exekúcii alebo súdnom spore za nevymožiteľné pohľadávky?
 • uvádzanie vo výkazoch

Vybrané témy na rok 2023

 • dodanie a nájom stavieb v roku 2023 a právo na odpočítanie dane
 • automobil a DPH a bezplatné dodanie verzus pomerné odpočítanie dane
 • stavebné práce a stavby s prenosom daňovej povinnosti
 • úhrady súkromnými kartami a právo na odpočítanie dane
 • uvádzanie vo výkazoch

Zmeny v povinnosti podania daňového priznania a platenia DPH

Dovoz tovaru na súkromné účely od 1.1.2023 a zavedenie úroku z omeškania

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

9. 2. 2023 09:00 - 15:00 108 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen