PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  14. 2. 2023

 • 9:00 - 13:30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.


Program webinára

 • Základná definícia daňového výdavku a nedaňového výdavku
 • Definícia závislých osôb od 1. 1. 2023 a vplyv na vedenie transferovej dokumentácie a preukazovanie obvyklej ceny
 • Možnosť presunu daňového výdavku do iného obdobia, ako vzniká účtovný náklad (je to vôbec možné a ak áno, pri akých nákladoch?
 • DPH ako daňový výdavok v spojitosti s účtovaním (krátenie dane z dôvodu používania majetku na iný účel ako na podnikanie, koeficient, zmena účelu pri investičnom majetku, dorubenie pri daňovej kontrole)
 • Zamestnávateľ, ktorý hradí výdavky za zamestnanca (poskytovanie benefitov), čo môže byť daňovo uznané, resp. čo nie je možné uznať za daňový výdavok
 • Manko a škody na zásobách, likvidácia zásob a daňové dosahy pre daňovníka (manko do normy, manko nad normu, škoda, krádež...)
 • Nájomné vzťahy a daňové výdavky u prenajímateľa a nájomcu (pohľad ja na FO prenajímateľa súkromného majetku)
 • Používanie automobilu daňovníkom a daňové a nedaňové výdavky z používania MV (firma, zamestnanec, konateľ, spoločník)
 • Záväzky po splatnosti a daňový aspekt výdavku u daňovníka
 • Pokuty, penále a sankcie z daňového hľadiska a účtovný pohľad
 • Zostatkové ceny majetku pri vyradení daňovo uznané, resp. kedy nie je daňovým výdavkom
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

14. 2. 2023 09:00 - 13:30 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen