PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023


lektor

  JUDr. Ing. Peter Schmidt

  • Je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

termín

  28. 2. 2023

  • 9:00 - 12:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Čo sprísnenie podmienok z pohľadu odberateľa prináša? Sledujte 3-hodinový webinár s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Pripravil pre vás sériu príkladov z praxe, vďaka ktorým si zaručene osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti pre opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach po 1. 1. 2023.


Program webinára

V hospodárskej praxi sa nezriedka stretávame so situáciou, kedy odberateľ za prijaté tovary alebo služby dodávateľovi nezaplatí. Pravidlá pre platenie DPH však od dodávateľa vyžadujú, aby DPH zo svojej dodávky štátu odviedol, a to aj napriek tomu, že odberateľ faktúru neuhradil.

Od 1.1.2021 pristúpila Slovenská republika na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ k prijatiu právnej úpravy, ktorá po splnení určených podmienok umožňuje dodávateľovi po istom čase opraviť svoj základ dane, ak odberateľ za prijatý tovar alebo službu nezaplatil (tzv. nevymožiteľná pohľadávka). DPH, ktorú dodávateľ pri dodaní tovaru odviedol štátu, bude môcť získať od štátu späť. S možnosťou dodávateľa požiadať o opravu základu dane na jednej strane korešponduje povinnosť odberateľa vrátiť štátu odpočítanú DPH.

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Viac informácií o právach a povinnostiach dodávateľa aj odberateľa pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane vysvetlenia, čo sa v tejto oblasti mení od 1.1.2023, sa dozviete na webinári.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 12:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach
  z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023

28. 2. 2023 09:00 - 12:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen