PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci v roku 2023


lektor

  RNDr. Jana Motyčková

termín

  24. 3. 2023

 • 9:00 - 14:30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

-->

ďalšie informácie


Popis webinára

RNDr. Janka Motyčková vám priblíži, aké pravidlá stanovuje Zákonník práce pre pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky a prekážky v roku 2023. Podrobne rozoberie novú písomnú informáciu o pracovnom čase od 1. 11. 2022 a poradí vám, ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty). Zároveň informuje, ako sa od 1. 6. 2023 zvýšia príplatky za prácu cez víkendy, v noci a počas sviatkov. Vysvetlí tiež, kto a za akých podmienok má nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku a ako podať žiadosť o novú otcovskú dovolenku od 1. 11. 2022. V súvislosti s prekážkami v práci priblíži, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy.


Program webinára

 1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
  • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Práca nadčas, kedy ju možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
  • Sviatok, náhradné voľno
  • Evidencia pracovného času a nadčasu
  • Pracovný čas pri domáckej práci a home-office
 2. Písomná informácia od 1.11.2022
  • Informácia o pracovnom čase [§ 47a ods. 1 písm. b)]
  • Ďalší obsah písomnej informácie
 3. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
  • Za prácu v sobotu, v nedeľu, nočnú prácu v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  • Sadzby príplatkov od 1.6.2023
 4. Prekážky v práci
  • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
  • Prekážka na strane zamestnávateľa
  • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
 5. Dovolenka
  • Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
  • Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
  • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
  • Prečerpaná dovolenka
 6. Pracovná pohotovosť
 7. Pracovný čas pri pracovnej ceste
 8. Diskusia

  Časový harmonogram webinára

  09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou    Webinár:
    Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
    v roku 2023

  24. 3. 2023 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


  Organizačné informácie k webináru

  Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

  Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

  Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - videoškolenie k danej problematike. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

  Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

  Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen