PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Najčastejšie chyby voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni
- zmeny od 1. 1. 2023


lektor

  Júlia Pšenková

 • Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

termín

  30. 3. 2023

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pozor na nesprávne zadané údaje pri e-PN v registri, na nesprávne zaplatené odvody či nesprávne zaevidovanie invalidného dôchodku. Ide len o časť z radu chýb, na ktoré upozorňuje Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. Ako im prechádzať, resp. ich opraviť – vám poradí Júlia Pšenková. Zrekapituluje vám všetky zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení od 1. 1. 2023 a zároveň poskytne praktické návody, ako správne opraviť e-PN, uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, registrovať dohody o prácach mimo pracovného pomeru, opraviť invaliditu a dni v mesačnom výkaze či mnohé iné.


Program webinára

Sociálna poisťovňa

 • e-PN – zadanie údajov v registri SP
 • oprava dní v mesačnom výkaze
 • výpočet vymeriavacieho základu pri nepravidelnom príjme
 • ELDP
 • oprava platenia typov odvodov
 • registrácia dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky

Zdravotná poisťovňa

 • registrácia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • minimálny mesačný odvod zamestnanca
 • oprava invalidity

Priestor na vaše otázky


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška s diskusiou  Webinár:
  Najčastejšie chyby voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni
  - zmeny od 1. 1. 2023

30. 3. 2023 09:00 - 11:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen