PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2023


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  20. 4. 2023

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ako lepšie získať znalosti a vycibriť svoje zručnosti ako na príkladoch z praxe? O tie doterajšie z oblasti DPH sa vami v aprílovom webinári podelí daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.


Program webinára

 • Zdaniteľná osoba z pohľadu DPH a ekonomická činnosť – kto podlieha pravidlám DPH
 • Registračné pravidlá od 1. 1. 2023 a vplyv oneskorenej registrácie
 • Dodanie tovaru a miesto dodania – základné princípy
 • Dodanie služby a miesto dodania – základné princípy
 • Vznik daňovej povinnosti a väzba na povinnosť vyhotoviť faktúru, uvádzanie do KV a DP, SV
 • Sadzby DPH na nový okruh vybraných plnení ako stravovacie služby, reštauračné služby, vleky, športoviská
 • Právo na odpočítanie dane zamerané najmä vo väzbe na zmenu od 1. 1. 2023 pre záväzky po splatnosti, úhrady súkromnými kartami
 • Oprava základu dane a oprava dane z nevymožiteľnej pohľadávky po zmenách od 1. 1. 2023 s povinnosťou vrátiť daň dlžníkom
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2023

20. 4. 2023 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen