PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku z daňového a účtovného hľadiska v r. 2023 (pre malé a stredné podniky - s.r.o. a SZČO)


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  21. 4. 2023

 • 9:00 - 11:00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  60,00 EUR s DPH
  (50,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

S ohľadom na zmeny od roku 2023 vám Vladimír Ozimý na tomto webinári predstaví daňovo-účtovné rozdiely medzi prenájmom nehnuteľnosti na živnosť a bez živnosti. Či už patríte medzi malý alebo stredný podnik, ste s. r. o. alebo SZČO, do detailu poznáte nielen vaše registračné a odvodové povinnosti, ale zároveň sa naučíte ovládať elektronickú komunikáciu so správcom dane. Osvojíte si tiež všetky dôležité postupy, napr. pri oslobodení príjmov od dane, pri uplatňovaní výdavkov a nezdaniteľných častí základu dane, pri vykázaní a odpočte daňovej straty, pri zaradení prenajímanej nehnuteľnosti do obchodného majetku, pri kúpe nehnuteľnosti s cieľom jej predaja/rekonštrukcie a podobne.


Program webinára

Nehnuteľnosť v podnikaní z pohľadu dane z príjmov

 • čo je nehnuteľnosť, ako sa oceňuje a zaraďuje do odpisovej skupiny, resp. ktoré sa neodpisujú daňovo a účtovne
 • technické zhodnotenie budovy – kedy oprava a kedy zhodnotenie
 • nehnuteľnosť ako vyvolaná investícia, ako zmarená investícia, likvidácia, škoda a predaj – daňové dosahy
 • nehnuteľnosť ako nepeňažný vklad do spoločnosti
 • testovanie odpisov u prenajímateľa nehnuteľnosti, prenájom a fyzická osoba tvorba základu dane
 • nehnuteľnosť u fyzickej osoby a daňové dosahy (kúpa, dedičstvo, komasácia, rozdelenie spoluvlastníctva, predaj

Nehnuteľnosť z pohľadu DPH

 • nehnuteľnosť a právo odpočtu DPH (čo je podstatné pri posúdení, keď sa obstará nehnuteľnosť s DPH)
 • dodanie stavby a pravidlá DPH (kedy daň, kedy oslobodené, kedy s prenosom daňovej povinnosti)
 • predaj nehnuteľnosti súkromnou osobou a riziko odvodu DPH
 • práce na nehnuteľnosti v zahraničí a povinnosti zdaniteľnej osoby

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku z daňového a účtovného
  hľadiska v r. 2023 (pre malé a stredné podniky - s.r.o. a SZČO)

21. 4. 2023 09:00 - 11:00 60 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen