PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ na praktických príkladoch


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  12. 10. 2023

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Každý pohyb tovaru v rámci Európskej únie je potrebné sledovať a zdaniť daňou z pridanej hodnoty v štáte, kde skončí jeho preprava. Všetko, čo z pohľadu platiteľa aj neplatiteľa DPH potrebujete vedieť o dodaní a nadobudnutí tovaru, vám na príkladoch z praxe priblíži daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Vysvetlí vám špecifiká miesta dodania tovaru – či už ide o dodanie s prepravou, bez prepravy alebo v rámci tzv. reťazových transakcií. Dozviete sa, aká daňová povinnosť vám vzniká pri nadobudnutí či dodaní tovaru, aké sú podmienky oslobodenia od dane, aké možnosti odpočítania dane legislatíva povoľuje a mnoho ďalšieho.


Program webinára

Nadobudnutie tovaru z EÚ – na príkladoch z praxe

 • Pojem „dodanie tovaru“ na účely dane z pridanej hodnoty
 • Určenie miesta dodania tovaru (určujúce pravidlá DPH):
  • Miesto dodania tovaru s prepravou alebo odoslaním
  • Miesto dodania tovaru bez prepravy alebo odoslania
  • Miesto dodania tovaru v rámci tzv. reťazových transakcií
 • Osoby povinné platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – predmet dane
 • Nadobudnutie tovaru slovenským platiteľom DPH a daňové povinnosti z toho vyplývajúce
 • Nadobudnutie tovaru na území iného štátu v postavení slovenského platiteľa dane
 • Problematika vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak bola faktúra vystavená skôr/neskôr, ako prišiel tovar, ak tovar prišiel bez faktúry, prelom roka, opakované dodanie a iné)
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku

Dodanie tovaru do EÚ – na príkladoch z praxe

 • Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (ako overiť postavenie zákazníka, čo treba splniť, aké dôkazy sa vyžadujú)
 • Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
 • Preprava tovaru do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
 • Dodanie tovaru v rámci reťazových transakcií (aj trojstranný obchod)
 • Priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ
 • Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane – upozornenie na riziká
 • Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu
 • Premiestnenie tovaru vo vlastníctve zdaniteľnej osoby do iného členského štátu (výnimky z premiestnenia)

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ na praktických príkladoch

12. 10. 2023 09:00 - 11:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen