PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Podmienky a uplatnenie odpočtu DPH podľa § 49 a § 51
(príklady z praxe)


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  7. 11. 2023

 • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Aké sú podmienky vzniku práva na odpočítanie dane a v akej výške si následne môže platiteľ dane odpočítať daň podľa ustanovenia § 49 a § 51 zákona o DPH? Získajte všetky potrebné odpovede na webinári s renomovanou daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy. Na príkladoch z praxe vám priblíži, či si môže platiteľ odpočítať daň pri dovoze tovaru do tuzemska, ako je to pri používaní motorového vozidla na súkromné účely, ako odpočítať daň pri nadobudnutí tovaru, ako odpočítať daň pri registrácií za platiteľa dane, ako má postupovať zahraničná osoba pri odpočítaní dane, či si môže platiteľ dane odpočítať daň z prenájmu náradia alebo z prieskumu trhu a podobne.


Program webinára

 • Podmienky pre vznik práva na odpočítanie dane
 • Kedy si platiteľ dane môže odpočítať daň (tuzemské faktúry, daňové doklady k prijatým zálohám, zahraničné faktúry za tovar a služby a iné)
 • Kedy nevzniká právo na odpočítanie dane – rozsah odpočítanej dane
 • Zákaz odpočítania dane
 • Pomerné odpočítanie DPH
 • Odpočítanie dane, ak tovary a služby sú použité na podnikanie v zahraničí, ak je uplatňovaný tuzemský prenos daňovej povinnosti
 • Odpočítanie dane zahraničnými osobami
 • Odpočítateľná daň pri kúpe hnuteľného hmotného majetku a služieb na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie
 • Vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva na odpočítanie dane (moment vzniku nároku na odpočet DPH, zabudnuté faktúry, odpočet DPH na prelome rokov)
 • Odpočítanie DPH pri registrácií za platiteľa dane a povinnosť vrátiť DPH pri zrušení registrácie
 • Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Podmienky a uplatnenie odpočtu DPH podľa § 49 a § 51 (príklady z praxe)

7. 11. 2023 09:00 - 11:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen