PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňová optimalizácia v roku 2023


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

termín

  9. 11. 2023

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ako čo najefektívnejšie znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika? Overené optimalizačné triky vám v praktických príkladoch prináša Ing. Vladimír Ozimý. Na webinári vám poradí, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.


Program webinára

 • Daňová optimalizácia ako zákonný prvok verzus nelegálna daňová optimalizácia
 • Daňová optimalizácia zamestnávateľa – aké benefity majú pre zamestnávateľa pozitívny vplyv a zároveň nezdaňujú zamestnanca?
 • Opravné položky a daňový vplyv podľa potrieb daňovníka
 • Rezervy a daňový vplyv podľa potrieb daňovníka verzus nevyfakturované dodávky
 • Odpisovanie majetku a aké sú možnosti ovplyvňovania základu dane
 • Záväzky daňovo uznané až po zaplatení a daňový vplyv pre klienta
 • Dotácie a vplyv na základ dane
 • Úroky spojené s investíciou a daňový vplyv pre subjekt – dá sa s tým niečo robiť?
 • Neskoro doručované doklady po podaní daňových priznaní a účtovných závierok, ako to riešiť ideálne
 • Vyplatiť dividendu alebo radšej kapitalizovať do vlastného imania (ZI alebo KF)
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok – ako na to a aký to má vplyv pre firmu a pre zamestnanca, spoločníka, konateľa
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňová optimalizácia v roku 2023

9. 11. 2023 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen