PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa


lektor

  Mgr. Miroslava Mošonová

 • Mgr. Miroslava Mošonová má vzdelanie a dlhoročné pracovné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. Profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.

termín

  26. 1. 2024

 • 9.00 - 12.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Novela zákona o inšpekcii práce zavádza od 1. januára 2024 zmenu vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. K ďalším rozsiahlym zmenám došlo ešte počas roka 2023. Na webinári vám pomôžeme zorientovať sa v dôležitých paragrafoch a zároveň vám vysvetlíme: na čo má inšpektor práce právo, čo počas kontroly zisťuje a ako celý tento proces v praxi prebieha. Lektorkou je Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce a ktorá vám poskytne odpovede na časté otázky z praxe. Napríklad si vysvetlíme, ako máte postupovať v prípade zistených nedostatkov pri kontrole, čo je potrebné uviesť v žiadosti zamestnávateľa pre získanie povolenia na výkon ľahkých prác a pre uznanie odbornej spôsobilosti zamestnanca alebo ako získať potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.


Program webinára

 • Čo je inšpekcia práce a na čo zameriava svoju pozornosť
  • Kontrola a poradenstvo
  • Kompetencie inšpekcie práce
  • Orgány inšpekcie práce a ich vecná a miestna príslušnosť
 • Proces výkonu inšpekcie práce
  • Vstup inšpektorov práce na pracovisko
  • Oprávnenia inšpektora práce a prizvaného odborníka
  • Súčinnostné kontroly
  • Na čo má inšpektor práce právo a čo zisťuje
  • Kontrola osôb nachádzajúcich sa na pracovisku zamestnávateľa
  • Preukazovanie plnenia povinností zo strany zamestnávateľa
  • Výsledné materiály z inšpekcie práce
 • Zistené nedostatky a protokol o výsledku inšpekcie práce
  • Komunikácia s inšpektorátom práce
  • Prerokovanie protokolu
  • Oprávnenia inšpektora práce na nariadenie zistených nedostatkov
  • Lehoty
  • Sankcie
 • Zmena zákona o inšpekcii práce vo vydávaní potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Povoľovanie výkonu ľahkých prác
 • Uznávanie odbornej spôsobilosti
 • Poradenstvo
 • Diskusia a zodpovedanie otázok

Časový harmonogram webinára

09:00 - 12:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024
  z pohľadu zamestnávateľa

26. 1. 2024 09:00 - 12:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen