PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov - typ B
za rok 2023


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

termín

  31. 1. 2024

 • 9.00 - 12.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Ako správne vyplniť daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov typu B? Ako na to, vám ukáže na vzore tlačiva daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. Na webinári sa zároveň zorientujete v nezdaniteľných častiach daňovníka a získate detailný pohľad o bonusoch na úroky a deti. Súčasne poznáte svoje možnosti uplatňovania výdavkov pri rôznych druhoch príjmov podľa § 6 ZDP. Rozoberieme tiež všetky daňové vplyvy na základ dane a uzávierkové operácie u FO, ako sú pohľadávky, dotácie, kurzové rozdiely, odpisovanie majetku, nájomné, stravné, tvorba sociálneho fondu a ďalšie. Neváhajte preto a získajte vedomosti, ktoré vám pomôžu maximalizovať vaše daňové výhody.


Program webinára

 • Povinnosť podať daňové priznanie u FO za rok 2023 a lehoty na podanie DP FO typ B
 • Nezdaniteľné časti daňovníka
 • na úroky a na deti
 • Formy uplatnenia výdavkov pri rôznych druhoch príjmov podľa § 6 ZDP, informácie aj o prechode medzi sústavami
 • Daňové vplyvy na základ dane a uzávierkové operácie v jednoduchom účtovníctve u FO, a to:
  • postúpenie pohľadávky
  • odpis pohľadávky
  • odpis záväzku
  • započítanie pohľadávok
  • dotácie prijaté FO
  • odpisovanie majetku
  • tvorba sociálneho fondu
  • DPH ako daňový výdavok
  • kurzové rozdiely pri majetku a záväzkoch v cudzej mene
  • valutová pokladnica a devízový účet v cudzej mene
  • nájomné u FO nájomcu
  • stravné a stravovanie u FO v daňovom základe
  • spotreba PHL
  • spotreba zásoby na osobnú spotrebu
  • použitie časti zásoby na budovanie dlhodobého majetku vo vlastnej réžii
 • Ukážka vyplnenia daňového priznania typu B
 • Uplatnenie daňovej straty u FO
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Darovanie asignačnej dane
 • Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 12:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňové priznanie fyzických osôb podnikateľov - typ B za rok 2023

31. 1. 2024 09:00 - 12:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen