PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zmeny v zákone o DPH - praktické rady pre platiteľov na začiatku roka


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

  • Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

termín

  1. 2. 2024

  • 9.00 - 11.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

  • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  KÚPIŤ prístup na webinár

  • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencie

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár poskytne účastníkom konkrétne návody a rady, ako sa efektívne prispôsobiť novým legislatívnym požiadavkám v oblasti dane z pridanej hodnoty od roku 2024. Lektorom je daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vám priblíži dôsledky, ktoré novela prináša pre platiteľov DPH a vysvetlí zároveň, ako tieto zmeny ovplyvnia vaše podnikateľské operácie, evidenciu a povinnosti voči finančným úradom.


Program webinára

  • gastro služby po novom od 1.1.2024
  • správne určenie osoby povinnej platiť daň
  • uvádzanie dodávok v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze
  • rozdiel medzi predajom tovaru na diaľku a intrakomunitárnou dodávkou (čo sa sleduje a čo treba robiť)
  • zamestnanec na pracovnej ceste a právo na odpočítanie dane
  • diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Zmeny v zákone o DPH - praktické rady pre platiteľov na začiatku roka

1. 2. 2024 09:00 - 11:00 84 EUR s DPH KÚPIŤ


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen