PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2024


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

termín

  6. 2. 2024

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (90,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa budeme zaoberať výdavkami, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a to z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na zmeny od roku 2024 si vysvetlíme, v akom rozsahu, za akých podmienok a ako možno zahrnúť výdavky do základu dane i to, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.


Program webinára

 • základné princípy daňového výdavku a modely jeho uplatňovania (preukázateľnosť verzus paušalizácia)
 • prenájmy a ich posúdenie u prenajímateľa a nájomcu (porovnanie mikrodaňovníka verzus daňovníka)
 • odpisy hmotného majetku (porovnanie daňovníka a mikrodaňovníka)
 • opravné položky a odpis pohľadávky (porovnanie daňovníka a mikrodaňovníka)
 • výdavky spojené s používaním motorového vozidla a daňový verzus nedaňový výdavok
 • predaj majetku a škoda na majetku a daňové dosahy
 • ocenenie majetku a jeho technické zhodnotenie a daňový výdavok
 • oprava chýb a daňový vplyv na základ dane, kedy podať DDP a kedy zahrnúť v čase účtovania
 • diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2024

6. 2. 2024 09:00 - 14:30 108 EUR s DPH Zrealizované

 • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencieOrganizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe platobných inštrukcií, ktoré budú objednávateľovi doručené na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen