PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Špecializovaná jazyková príprava pre opatrovateľky

Špecializovaná jazyková príprava zameraná na schopnosť absolventov dohovoriť sa v cudzom jazyku v bežných situáciách každodenného života v zahraničí a v rámci výkonu činností súvisiacich s opatrovateľskou službou.


Jazykovú prípravu realizujeme v dvoch alternatívach:


Ponuka pre záujemcov o rekvalifikačný kurz opatrovateľstva

Červený kríž

Záujemcom o kvalifikované poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti v tuzemsku i v zahraničí odporúčame absolvovanie rekvalifikačného kurzu Opatrovateľská starostlivosť, organizovaného Slovenským Červeným krížom vo Zvolene.

Kurz v rozsahu 226 vyučovacích hodín je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Viac informácií získate na sekretariáte územného spolku SČK vo Zvolene, č. tel.: 045 - 53 33 215, e-mail: sus.zvolen@redcrosss.sk.

Aktuálna ponuka:
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen