PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Španielsky jazyk: Diplom DELE

Diplom DELE

Diplomy DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) vydávané Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska preukazujú úroveň ovládania španielčiny. Za prípravu a vyhodnotenie testov zodpovedá Univerzita v Salamance a organizačne skúšky zabezpečuje Cervantesov inštitút.

Diplomy sú rozdelené do troch úrovní:

  • C.I.E. - Certificado Inicial de Espanol
  • D.B.E. - Diploma Básico de Espanol
  • D.S.E. - Diploma Superior de Espanol

C.I.E. (Certificado Inicial de Espanol)
úroveň B1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Tento certifikát overuje schopnosť dohovoriť sa v bežných životných situáciách na základnej komunikačnej úrovni.
  späť hore

A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen