PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Akreditácie a oprávnenia

Akreditácia Ministerstva školstva SR

Rozhodnutím Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie boli v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 389/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z. vydané Akadémii Plus, s.r.o. potvrdenia o akreditácii pre nasledovné vzdelávacie aktivity:

Oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce

Akadémii Plus, s.r.o., Zvolen, boli Národným inšpektorátom práce vydané nasledovné oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania - overte si v zozname vydaných osvedčení a oprávnení NIP:

Zaradenie do zoznamu školiteľov Úradu pre verejné obstarávanie - EVO

Akadémia Plus, s.r.o. je oficiálnym organizátorom školení pre prácu so systémom Elektronické verejné obstarávanie, zapísaným v zozname Úradu pre verejné obstarávanie.

hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen