PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Kurzy masérov: Klasická a športová masáž


Klasická a športová masáž

Tento kurz nie je akreditovaný Ministerstvom školstva SR!

Pripravovaná realizácia kurzu Klasická a športová masáž

termín

 • v súčasnosti nie je stanovený

miesto

Zvolen

organizácia

kombinovaná forma - popoludňajšia / víkendová

cena

330 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz klasická a športová masáž pozostáva z dvoch hlavných častí - teoretickej prípravy v rozsahu súvisiacich vedných disciplín a druhej, rozsiahlejšej časti, zameranej na praktický nácvik zostáv klasickej a športovej masáže. Účastníci kurzu získajú jeho úspešným absolvovaním základné vedomosti a zručnosti potrebné pre praktické vykonávanie klasickej a športovej masáže.Vstupné podmienky

 • zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárom
 • ukončené stredné vzdelanie


Obsahová náplň

 1. Teoretická príprava
  1. Somatológia
  2. Hygiena a epidemiológia
  3. Teória klasickej a športovej masáže
  4. "Servis" - živnostenské podnikanie, bezpečnosť práce, všeobecná psychológia
 2. Praktický výcvik
  1. Klasická masáž
  2. Športová masáž


Ukončenie kurzu

Účastníci po úspešnom absolvovaní praktickej časti záverečnej skúšky absolvujú jej teoretickú časť zahŕňajúcu oblasti somatológie, hygieny a epidemiológie, teórie klasickej a športovej masáže . Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží potvrdenie o absolvovaní kurzu .


Počet hodín

200 vyučovacích hodín (teoretická časť: 60 h; praktická časť: 104 + 30 h; záverečné skúšky: 6 h).


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • intenzívna - denná výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba pondelok až piatok popoludní + sobota
 • víkendová - výučba piatok popoludní + sobota a nedeľa celý deň


Cena

330 EUR
V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>Vhodným doplnkom tohto kurzu

sú nadstavbové rozširujúce kurzy a semináre pre masérov, ktorých komplexnú ponuku si môžete prezrieť tu.


Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy---------------------------------
Kurz Vám ponúkame v spolupráci s masérskou školou ROGAMIZ, so sídlom v Žiari nad Hronom, ulica M. R. Štefánika 12/64, IČO 41049462.hore


  A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen