PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

(prezenčný seminár - Žilina, 28. 9. 2022)


Lektor

  RNDr. Jozef Mihál

Termín

  28. 9. 2022

 • 08.30 - 09.00 prezencia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

Miesto

  Žilina, hotel Holiday Inn

 • Športová 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 84,00 EUR s DPH (70,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 79,80 EUR s DPH (66,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 78,12 EUR s DPH (65,10 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 75,60 EUR s DPH (63,00 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


Prihláška

  Zrealizované

Ďalšie informácie


Popis seminára

Hlavnou témou seminára je nový daňový bonus.

Ďalej budeme hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach, najmä o novinkách schválených na septembrovej schôdzi NR SR.


Program seminára

 1. Nový daňový bonus od 1. 7. 2022 a od 1. 1. 2023
  • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
  • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
  • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
  • na čo si treba dať pozor
  • rady a odporúčania
 2. Zmeny v sociálnom poistení od 1. 6. 2022
  • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
  • ochranná lehota tehotných žien, príklady
 3. Novinky v dôchodkoch
  • možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
  • rodičovský dôchodok
 4. Otcovská dovolenka
  • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa
  • možnosť čerpania materského otcom už pri narodení dieťaťa
 5. Sezónna práca
  • novinka v Zákonníku práce: nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
  • odvodové zvýhodenia
 6. Stravné a stravovanie zamestnancov od 1. 5. 2022 a od 1. 9. 2022
  • ďalšie zvýšenie stravného od 1. 9. 2022
 7. Diskusia
  • príspevky na rekreáciu
  • kurzarbeit
  • atď., podľa toho, čo sa potrebujete spýtať

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Čo získate účasťou na seminári

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na odbornom programe,
 • tlačený pracovný materiál s aktuálnymi informáciami a témami,
 • odpovede RNDr. Jozefa Mihála na otázky položené počas seminára k preberaným témam,
 • obed a občerstvenie počas semiínára,
 • možnosť zakúpiť si aktuálne publikácie Jozefa Mihála za zvýhodnenú cenu.

Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 15:00 prednáška spojená s odpoveďami na otázky, v tom jedna 60 minútová obedná prestávka.  Seminár:
  Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

   (prezenčné školenie - hotel Holiday Inn, Žilina)

28. 9. 2022 09:00 - 15:00 Žilina ZrealizovanéOrganizačné informácie

Toto podujatie sme pripravili v spolupráci s hlavným organizátorom - spoločnosťou RELIA, s.r.o.


Účastnícky poplatok zahŕňa prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovný materiál v tlačenej podobe, občerstvenie, stravu a ďalšie služby vo vyššie uvedenom rozsahu.


Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený účastnícky poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.


Pri organizácií seminára rešpektujeme aktuálne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.


A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen