PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023
a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2024

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

Termín

  19. 1. 2024

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 72,00 EUR s DPH (60,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 68,40 EUR s DPH (57,00 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 66,96 EUR s DPH (55,80 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 64,80 EUR s DPH (54,00 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 64,80 EUR s DPH (54,00 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Zrealizované

 • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencie

Ďalšie informácie


Popis seminára

Tento tradičný novoročný seminár s Ing. Pavlom Kukučkom, určený pre všetky mzdové účtovníčky a účtovníkov, poskytne účastníkom komplexný súhrn dôležitých informácií, aktuálnych na prelome rokov 2023 - 2024.

Zamerný bude na 2 tematické oblasti:
    - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023
    - zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2024

Prezenčný seminár sa uskutoční v sídle Akadémie Plus vo Zvolene. Školenie s menším počtom účastníkov umožní bezprostredný kontakt účastníkov s lektorom, ako aj poskytnutie dostatočného priestoru na zodpovedanie konkrétnych otázok predložených účastníkmi podujatia.

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.


Program seminára

 1. Ukončenie roka 2023 v mzdovej a personálnej oblasti
  • dovolenka
   • nevyčerpaná dovolenka za rok 2022, 2023
   • preplatená, prepadnutá dovolenka, krátenie dovolenky
  • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2023
  • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023
  • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
   • pred a po jeho vykonaní
   • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
   • kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
   • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov
  • Daňové tlačivá
   • Vyhlásenie ...
   • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
   • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2023
   • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
   • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti
   • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 2024
  • Nezdaniteľné časti základu dane na :
   • daňovníka, manžela / manželku
   • príspevky do III. piliera
  • „Milionárska daň“, nerovná daň
  • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
   • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
   • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
   • preukazovanie nároku
  • Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť )
 3. Daňový bonus na nezaopatrené dieťa - vysporiadanie roku 2023:
  • čo je výhodnejšie - poberanie mesačného DB alebo DB po skončení zdaňovacieho obdobia ?
  • aký musí byť príjem/čiastkový základ dane pre plnú výšku mesačného DB
  • aplikácia § 33 ods. 8 – 11 ... čo poradiť zamestnancom ak si nemôžu uplatniť celý nárok na DB v roku 2023 ?
   • RZD za rok 2023 – do výpočtu sa berie ČZD len daňovníka žiadajúceho o DB
   • daňové priznanie A,B – do výpočtu DB sa berie aj ČZD druhého daňovníka
  • daňový bonus 2024 a 2025
 4. Aktuálny stav v zákonoch a parametroch na rok 2024
  • Mzdové veličiny platné pre rok 2024
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
   • minimálne poistné a minimálny preddavok na zdravotné poistenie v roku 2024
   • dohodári, skrátené úväzky
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   • príjmy oslobodené od dane
   • nezdaniteľné časti na daňovníka, manželku
  • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
   • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   • zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
   • tehotenské, tehotenské štipendium, materské
  • Minimálna mzda
   • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2024
   • mzdové zvýhodnenia a príplatky k 1.1.2024
 5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024
 6. Dôchodky
  • valorizácia dôchodkov 2023 – 2024
  • požiadali ste o predčasný starobný dôchodok v roku 2023 alebo ste to nechali na rok 2024?
  • podmienky na priznanie predčasného dôchodku
  • rodičovský dôchodok aj v roku 2024
  • 13.dôchodok 2024
 7. Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • nevysporiadané prípady poskytovania príspevku na rekreáciu
  • rekreácia na prelome rokov 2023 / 2024

Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár:
  Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023
  a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2024

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

19. 1. 2024 09:00 - 14:30 Zvolen Zrealizované

 • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencieOrganizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe platobných inštrukcií, ktoré budú objednávateľovi doručené na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen